Entries by Liron

איכות התיקון

ניגוד אינטרסים נוסף בין בעלי הרכב וחברות הביטוח נוגע למשך זמן התיקון. במסגרת פוליסות ביטוח מקיף רבות, מוצע לבעל הרכב רכב חליפי בזמן שרכבו נמצא במוסך לצורך תיקונו. כיוון והתשלום עבור הרכב החליפי נעשה על ידי חברת הביטוח, זו מצידה מפעילה לחצים כבדים על בעלי מוסכי ההסדר לסיים את תיקון הרכב המבוטח בזמן הקצר ביותר […]

חלפים לרכב

מוסכים רבים מנסים לקזז עלויות תיקון באמצעות שימוש בחלפים שאינם חדשים או מקוריים. חלפים משומשים מטבעם זולים מחלפים חדשים, ואילו חלפים מקוריים יקרים יותר מחלפים שאינם מקוריים. זאת משום שמחירי החלפים המקוריים נקבעים על ידי היבואן ללא תחרות ואילו עבור חלפים שאינם מקוריים קיימת תחרות בשוק, אשר גורמת להוזלת מחיריהם. חלפים שאינם מקוריים איכותם אינה […]

מוסכי הסדר של חברות הביטוח

פוליסות ביטוח רכב כוללות שני סוגי פוליסה עיקריים: פוליסת ביטוח רכב חובה ופוליסתביטוח מקיף. פוליסת ביטוח רכב חובה נותנת כיסוי למצבים בהם נגרם נזק גופני ונפשי לנהג הרכב, הנוסעים ברכב והולכי הרגל בתאונת דרכים בה היה מעורב כלי הרכב המבוטח, בעוד פוליסת ביטוח מקיף נותנת מענה ביטוחי למצבים בהם נפגע כלי הרכב עצמו, בין אם בעת תאונת […]

סוף למוסכי ההסדר – התקנה החדשה של המפקח על הביטוח

לאורך שנים בעלי המוסכים ושמאי הרכב בישראל מעלים טענות קשות כנגד חברות הביטוח, טענות אלו מלוות בהקלטות של שיחות בין חברות הביטוח לשמאים, ובתחילת שנת 2017, הצטברו הטענות לכדי תקנה חדשה ששמה סוף למוסכי ההסדר. במקרים רבים, חברות הביטוח "מסובבות את ידיהן" של השמאים שעובדים עבורן על מנת לקבוע נזקים נמוכים ברכבים מבוטחים, ובעקבות זאת […]